Licenca pravnog lica za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu, broj rešenja 164-02-00331/2015-01 od 03. 2016. godine izdatog od strane Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike Beograd.