• Licenca za izradu glavnog projekta zaštite od požara (licenca A), licenca za projektovanje i izvođenje posebnih sistema i mera zaštite od požara (licenca B)
  • Na osnovu Zakona o zaštiti od požara i Pravilnika o uslovima koje moraju ispunjavati pravna lica registrovana za izvođenje posebne obuke iz oblasti zaštite od požara „N&M Projekt“ Doo poseduje rešenje 09 broj 217-571/17 od 22.05.2017. godine Sektora za vanredne situacije, Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije za  izvođenje posebne obuke za lica koja rade na poslovima zaštite od požara u skladu sa  Pravilnikom o posebnoj obuci i polaganju stručnog ispita iz oblasti zaštite od požara.

 

  • Na osnovu Pravilnika o posebnim  uslovima koje moraju ispunjavati pravna lica koja dobijaju ovlašćenje za obavljanje poslova kontrolisanja instalacija i uređaja za gašenje požara (kontrolisanje instalacije hidrantske mreže za gašenje požara i mobilnih uređaja za gašenje požara) „N&M Projekt“ Doo Kula poseduje rešenje  pod brojem 62/2018 izdatog od strane Akredaticionog tela Srbije  na osnovu zahteva Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije – Sektora za vanredne situacije   

NAPOMINJEMO da je „N&M Projekt“ Doo Kula jedini u Kulskoj opštini ovlašćen da vrši kontrolisanje ispravnosti hidrantske mreže za gašenje požara, mobilnih uređaja za gašenje požara pod stalnim pritiskom i mobilnih uređaja za gašenje požara koji sadrže bočicu sa pogonskim gasom i izdaje validne   isprave o kontrolisanju istih ispitivanja .

 

  • Izrada plana i programa obuke zaposlenih iz oblasti PPZ, izrada Pravila i Planova zaštite od požara, sprovođenje obuke zaposlenih iz oblasti zaštite od požara.