Reference Preduzeća za pružanje usluga iz bezbednosti i zdravlja na radu zaštite od požara i zaštite životne sredine „N&M Projekt“ D.O.O. Kula
1. Ogranak stranog privrednog društva SADE SERBIA Beograd
2. VEOLIA WATER SOLUTIONS & TECHNOLOGIES DOO Beograd
3. DEME KRAN DOO Beograd
4. VESTAS CENTRAL EUROPE DOO Beograd
5. EXTRA AUTO TRANSPORT DOO Vrbas
6. MOLIMENTUM DOO Kula
7. TS STORK GROUP DOO Kula
8. CASH&CARRY PLUS Kula
9. SCOM  DOO Feketić
10. JKP „RUSKOM“ Ruski Krstur
11. JKP  “KOMUNALAC” Kula
12. ZZ KULJANKA Kula
13. ZZ SOKOLAC  Lipar
14. HERES DOO  Novi Sad
15. MPE BALKAN DOO Beograd
16. MIROTIN ENERGO DOO Vrbas
17. INTERPROM  DOO Beograd
18. BEST SEED PRODUCER DOO Feketić
19. JANA KOMERC PLUS DOO Vrbas
20. COLD-STORAGE DOO Feketić
21. HLADNJAČA VOĆKO DOO Tavankut
22. NISKOGRADNJA DOO Ub
23. BLAŠKO GRADNJA DOO Kula
24. MV MONT Ugrinovci
25. BALAT PROMET DOO Plandište
26. COMFORT STYLE  DOO Ruski Krstur
27. SKUPŠTINA OPŠTINE Kula
28. EXTRA AGRAR  DOO Vrbas
29. TRIFKE STIL DOO Kula