Standard kvaliteta

„N&M Projekt“ Doo Kula je jedini u Kulskoj opštini ovlašćen da vrši kontrolisanje ispravnosti hidrantske mreže za gašenje požara, mobilnih uređaja za gašenje požara pod stalnim pritiskom i mobilnih uređaja za gašenje požara koji sadrže bočicu sa pogonskim gasom i izdaje validne  isprave o kontrolisanju istih ispitivanja . Nastojimo predstavljati standard, biti merilo kvaliteta i profesionalnosti u […]